Hem

Kunder

In English

Kontakt

Verksamhet

  Verksamhet: Kartframställning
Flygfotografering för stereokartering
 

TN Kartplanering använder flygbilder för framställning av olika typer av kartor:

  • primärkartor
  • grundkartor
  • översiktskartor
  • kartor för projektering av täkter
  • kartor för andra ändamål, såsom berg, lera, gruvor, golfbanor m.m.

TN Kartplanering framställer också

  • profiler i terrängen, exempelvis kraftledningar, terrängmodeller för volymberäkning/vattenavrinning m.m.
  • ortofotokartor (=skalriktiga flygbilder)
  • digitalterrängmodeller (DTM)

Läs mer om kartframställning här!

Copyright©2005-2008 TN Kartplanering AB
Senast ändrad: 11 juni 2008
Om du har frågor eller kommentarer rörande den här webbplatsen, skicka e-post till webmaster@kartplanering.se
   
 
hökuggla